18/04/2024

Tilgang til digital oppmøteregistrering

Fyll inn ditt fulle navn
Fyll inn e-postadressen med som du er registrert med i medlemsregisteret.
Informasjon om din skytterID finner du på ditt startkort i SkytterAdmin 2.0 - app.skyting.no
Persondata som skytterID, og Navn, lagres i et skjema i våres Microsoft 365 tenant. Jeg godkjenner at disse dataene lagres, og brukes. Dataene vil ikke blir brukt til å overvåke aktiviteten til medlemmene, men gjøre det enklere å hente ut rapport når den enkelte skytter trenger logg på oppmøte når det skal søkes om våpen. Det er kun et knippe av medlemmer i styret som har tilgang til å hente ut disse dataene.