22/07/2024

Sikkerhetsregler på banen.

 1. Kontroller alltid våpenet når du kommer på standplass.
 2. Pek aldri våpenet mot andre. Ved forflytting, skal det peke mot bakken, med flagget i.
 3. Rør aldri våpenet når det er folk foran på banen.
 4. Fylling av tønne / magasin skal aldri gjøres før kommando LADING eller FYLL VÅPEN MED KORREKT ANTALL PATRONER er sagt av skyteleder.
 5. Våpen / magasin tømmes etter endt serie, eller på ordre fra skyteleder eller:
  – Uforutsett hendelse som gjør at skyting må opphøre
  – Våpenbrudd
  – Du må forlate standplass.
 6. Om våpenet går i stykker, eller du tror det er noe galt med det, legg deg fra deg og meld fra til skyteleder. Sørg for å ha tømt det, og satt i flagg. Forsøk ikke å reparere mens skytingen pågår.
 7. Forlat ikke våpenet på standplass, uten at du er sikker på at det er tomt, magasinet tatt ut, åpen mekanisme der det er mulig, og flagg satt igjennom løpet.
 8. Før du pakker ned våpenet, skal det visiteres av skyteleder, og deretter kontrolleres av deg selv, for å være 100% sikker på at det er tomt, før du pakker det ned.
 9. Gå aldri frem til skivene etter endt skyting, før standplassleder har visitert alle våpnene, og gitt ordren “ANVIS”

Sikkerhetsregler utenfor banen.

 1. Når våpen taes ut av koffert, sekk o.l skal mekanismen åpnes, og magasin taes ut.
 2. Kontroller umiddelbart at det er tomt.
 3. Rør aldri et våpen uten eiers tillatelse.
 4. Rett alltid våpen mot sikker bakgrunn når du gjør tørrtrening. Ved bæring av våpenet, skal munningen peke ned mot bakken.
 5. Lad aldri våpen eller fyll magasin utenom anviste standplasser.
 6. VÅPENET SKAL ALDRI PEKES MOT NOEN!