22/07/2024

Privacy Policy

Vi bruker cookies for å samle inn informasjon om besøkende.
Det kan være Navn, E-post adresse, telefonnr o.l.
Vi samler inn denne informasjonen via registreringskjema for events, kontaktskjema og skjema for bestilling av klubbtøy.
Ingenting av disse dataene blir lagret på selve nettsiden, kun sendt på e-post til oss når et skjema sendes inn.
Vi selger ikke informasjonen videre til andre.
For mer informasjon, kontakt sekretar[at]modumpisolklubb.no