18/04/2024

Godkjente våpenprogram

Følgende godkjente våpenprogram kan du søke om våpen til:

 • Standardpistol
 • 25m finpistol
 • 25m silhuettpistol
 • Fripistol
 • 25m grovpistol
 • Hurtig fin
 • Hurtig grov
 • Finfelt
 • Grovfelt
 • Militærfelt
 • Revolverfelt
 • Magnum 1
 • Magnum 2
 • Spesialpistol
 • Spesialrevolver

Kilde: Politiet.no