19/05/2024

Feltløype

Modum Pistolklubb har en godkjent feltløype som ble benyttet tidlig på 2000 tallet.
Denne er i dag gjengrodd og ikke i bruk.

Det jobbes med kartlegging av denne igjen, for å se om det er håp for å ta i bruk denne igjen.
Her er en liten smakebit på hvordan løypa så ut i gamle dager.

Annet oppsett