Sist avholdte Arrangementer

Sikkerhets og nybegynnerkurs

Skytebanen på Flannum Flannumsveien 46, Vikersund

Nytt sikkerhets- og nybegynnerkurs. Avholdes på klubbhuset til Modum Pistolklubb. Start Lørdag 22. Oktober kl 12:00 Foregår Lørdag og Søndag.

kr1500

Trening

Skytebanen på Flannum Flannumsveien 46, Vikersund

Trening Onsdag Start kl 18:00