19/05/2024

Styresystem til vendeanlegg

Det prøves ut noe nytt for å snu skivene.
App-styrt releboks med 4 utganger @ 10A på 230V

Her er et lite resultat av prøving og feiling:

Slik ser det ut i Appen: