23/02/2024

Kontingent 2024 er sendt ut.

Kontingenten er nå sendt ut for de som får dette digitalt. Betalingsfrist er 18. Februar.
Har du ikke betalt innen fristen får du 1. Purring.
Betalte du ikke kontingenten for 2023, og ikke etter 1. Purring i år, vil du miste ditt medlemskap i klubben. Ubetalte kontingenter arkiveres, og ihht NIF`s lov har du dermed ikke anledning til å melde deg inn i noen andre klubber underlagt Norges Idrettsforbund. Utmleding skjer 5 dager etter at frist for 1. purring går ut.
Trenger du å dele opp betalingen, tar du kontakt med nestleder@modumpistolklubb.no