18/05/2024

Det trengs vakter til Raw Air 15-17. Mars 2024

Det vil også i år være behov for vakter under årets Raw Air i vikersundbakken Fredag 15 Mars til Søndag 17 Mars.
Ønsker du å representere Modum Pistolklubb denne helgen med et vaktoppdrag?

Se e-post som er sendt ut til deg som medlem. Følg linken i e-posten og innstrukser videre.

Trenger du mer info, kan du også sende en epost til nestleder@modumpistolklubb.no