22/07/2024

Viktig info ang. kontingent for 2024

Kontingenten for 2024 blir sendt ut på nyåret til alle medlemmer.
Har du planer om å si opp medlemsskapet så gjør du dette FØR kontingenten sendes ut, helst innen 31.12.
Når kontingenten sendes ut, er det for sent.

Hvis du har ubetalt kontingent fra tidligere år, legges dette nå på som en varelinje (Dette er på grunn av skifte av betalingsformidler i 2023). Dermed klarer vi ikke å purre på de gamle fakturaene, fordi betalingsinformasjonen i disse ikke lenger er gydige.

Husk på at medlemmer som ikke betaler kontingenten sin er faktisk en enorm kostnad for klubben.

Det vil også bli en kraftig økning i kontingenten for 2024.
Største økning ligger hos Norges Skytterforbund, som øker fra 350,- til 450,- (vedtatt på forbundstinget 2023)
I tillegg blir det en generell økning i kontingenten på absolutt alle medlemsskap fra 2024. Denne økningen er på 50,- (vedtatt på årsmøtet i 2023).