19/05/2024

Manglende kontingent – Purrerunde 3

Dette er den tredje purrerunden på ubetalte kontingenter for 2023.
Hvis det er sånn at man ikke ønsker å være medlem, så er det ikke nok å bare slutte å betale regningen.
Den vil komme så lenge du ikke sier opp medlemsskapet ditt selv skriftlig, eller at medlemsskapet ditt termineres for godt.
Medlemsskap som termineres av oss, gir deg faktisk ikke muligheter til å søke opptak i noen andre idrettsklubber som er underlagt Norges Idrettsforbund.
Skyldig kontingent vil heller aldri forsvinne, men ligge som ubetalt i våres arkiver.

Fakturaene fra medlemssystemet blir fjernet etter at de er arkivert, slik at du som medlem kan fjerner helt fra medlemsregisteret.
Ønsker du da å gjøre opp disse, må du ta kontakt med oss. Benytt skjemaet i menyen, og velg “fakturaspørsmål”

Du kan lese mer om dette i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov §10-4 og §10-6