18/04/2024

Modum Pistolklubb har fått tildelt 50 000,-

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum har tildelt Modum Pistolklubb 50 000,- til allmennyttige formål.

Dette beløpet er det dobbelte av det vi søkte om, og 3 ganger så mye som vi trodde vi skulle få.
Det betyr at vi kan fortsette å utvikle klubben og vårt tilbud til de som ønsker å drive med pistolskyting som idrett eller hobby.
Formålet med søknaden var at vi skulle få dekt inn utgiftene vi ville fått på åpen dag, slik som gratis prøveskyting med .22 finpistol, gratis kaffe og kaker.

Modum Pistolklubb takker så mye for bidraget fra Sparebankstiftelsen.