06/12/2023

Løypevakt Tour Of Scandinavia 2023

Ønsker du å bidra som løypevakt under årets Tour Of Scandinavia? 


Inntektene for dette går til Pistolklubben

Etappen det gjelder er den som går i Modum – Sigdal – Krødsherad.

24.08:  Vikersund – Norefjell (via bl.a. Åmot, Sysle, Sigdal, Krøderen, Noresund, Eggedal)

Standard vakt er 1-2 timer, mens en skiltvakt kan være noe lenger. 

18 års aldersgrense
16 år om du har trafikalt grunnkurs.


For å kunne stå vakt, må du gjennom et online-kurs:

Løypevaktkurs: https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=1616
Kurset tar ca. 1 time, gjøres online, og må være bestått. Har du tatt det tidligere, er det gyldig i 5 år. 

Kursbeskrivelse: https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=122

Vi trenger rask tilbakemelding på hvem som kan bidra. 

Meld tilbake:

Fullt navn:
Hvor i løypa du ønsker vakt:
E-post:
Mobiltelefonnr:


Send dette til sekretar@modumpistolklub.no

Ta kurset så fort som mulig da kravet fra arrangør, er at dette er gjennomført for å kunne bli tildelt vakt. 


Husk at klubben er avhengig av at medlemmene bidrar for å kunne holde liv i klubben.