18/04/2024

Årsmøte

Innkalling til årsmøtet er nå sendt ut til medlemmene på enten e-post eller postgang.
De som får det i posten, må nok vente noen dager før dette ankommer postkassen.
Dette blir siste gang innkallingen blir sendt ut per post. Så har du ikke registrert e-post adressen din må du få gjort dette, eller så må du følge mer med på hjemmesidene.
Årsaken til dette er kostnader og administrasjon for utsending av brev.

Årsmøtet avholdes på klubbhuset, Flannumsveien 46. Søndag 19. Februar 2023 kl 12:00