06/12/2023

Nytt VIPPS nr. for rekrutt

Det er nytt VIPPS nummer som nå skal benyttes for betaling av rekrutten.
Det nye nr er #791007 (Modum PK Rekrutt)
Der er det 2 valg. Rekrutt .22 og Rekrutt 9.
Det gamle nummeret skal ikke lenger benyttes for slik betaling.