22/07/2024

Kraftig økning av priser på .22 og 9mm

Som de fleste vet, har prisene på det meste økt, også ammunisjon.
Ammunisjon har i tillegg blitt vanskelig å få tak i til en god pris på grunn av krigshandlinger.
For at vi skal fortsatt kunne tilby rekrutter å leie våpen og ammunisjon må vi se oss nødt til å øke utleieprisen betraktelig.
De nye satsene til være:
Leie av .22 med 50 patroner: øker fra 50,- til 100,-
Leie av 9mm med 50 patroner: øker fra 125,- til 220,-
Dette gjelder fra 01.01.2023